Kallmarksogonapotek.se drivs av Källmarkskliniken AB (556983-3584), nedan kallat Källmarks Ögonapotek. Genom att beställa produkter via www.kallmarksogonapotek.se accepterar du nedanstående köpvillkor.

Priser som anges inklusive moms i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk, eller annan tillämplig lag, ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Källmarks Ögonapotek lider ekonomisk skada, polisanmäls. Försäljning till minderåriga sker ej utan målsmans godkännande.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som privatkund kan du betala med kort, direktbetalning, mot faktura eller mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Källmarks Ögonapotek. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.5 %. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Dina personuppgifter behandlas då tryggt i enlighet med personuppgiftslagen. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Leverans och avbeställning
Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Källmarks Ögonapotek. Beställningar som görs innan kl 11.00 vardagar, skickas samma dag under förutsättning att kliniken är öppen, annars skickas beställningen nästkommande vardag då kliniken är öppen.
För transport anlitas DHL Freight (spårbart) till ditt närmsta postombud.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Källmarks Ögonapoteks köpevillkor.
Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Källmarks Ögonapotek ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 kr.

På varje beställning debiteras en fraktavgift på 39 kr per försändelse för beställningar under 399 kr. För beställningar från 399 kr erbjuder vi fri frakt.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Källmarks Ögonapotek.

På kallmarksogonapotek.se är det enbart möjligt att beställa och få motsvarande produkter levererade inom Sverige, Norge och Finland.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Källmarks Ögonapoteks egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Källmarks Ögonapotek ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Källmarks Ögonapotek bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. ,men ej begränsat till, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Källmarks Ögonapotek på telefon 08-752 01 00 eller via e-post info@kallmarkskliniken.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras.

Källmarks Ögonapotek förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Ångerrätt
Konsumenter har rätt att ångra köpet inom 14 dagar. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skick sker avdrag på full återbetalning. Returfrakten bekostas av kunden. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Källmarks Ögonapotek mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta Källmarks Ögonapotek kundservice på info@kallmarkskliniken.se

När ångerrätten inte gäller
Ångerrätten gäller inte varor som är förseglade av hälso- och hygienskäl, där förseglingen har brutits av konsumenten.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Källmarks Ögonapotek, debiteras en avgift om 199 kr för Källmarks Ögonapoteks kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Källmarks Ögonapoteks kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Källmarks Ögonapotek befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Källmarks Ögonapotek förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Källmarks Ögonapotek rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Källmarks Ögonapotek skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.